موکت تایل Umbra Stripe 1787

مشخصات محصول

Opaque Stripe

ابعاد تایل : 45.72(عرض) * 91.44 سانتی متر
طرح های کاتالوگ: 4228-1787

نمایش تمام کدهای: Umbra Stripe