موکت تایل Umbra 1766

مشخصات محصول

Eslipse
ابعاد تایل : 45.72(عرض) * 91.44 سانتی متر
طرح های کاتالوگ: 4227-1766

نمایش تمام کدهای: Umbra