موکت تایل Umbra 1765

مشخصات محصول

Dusk
ابعاد تایل : 45.72(عرض) * 91.44 سانتی متر
طرح های کاتالوگ: 4227-1765

نمایش تمام کدهای: Umbra