موکت تایل Umbra 1764

مشخصات محصول

Shadow
 ابعاد تایل : 45.72(عرض) * 91.44 سانتی متر
طرح های کاتالوگ: 4227-1764

نمایش تمام کدهای: Umbra