موکت تایل Umbra 1763

مشخصات محصول

Diffuse
ابعاد تایل : 45.72(عرض) * 91.44 سانتی متر
طرح های کاتالوگ: 4227-1763

نمایش تمام کدهای: Umbra