موکت تایل Umbra 1762

مشخصات محصول

Opaque
ابعاد تایل : 45.72(عرض) * 91.44 سانتی متر
طرح های کاتالوگ: 4227-1762

نمایش تمام کدهای: Umbra