موکت تایل Umbra 1761

مشخصات محصول

twilight
ابعاد تایل : 45.72(عرض) * 91.44 سانتی متر
طرح های کاتالوگ: 4227-1761

نمایش تمام کدهای: Umbra