موکت تایل Umbra 1760

مشخصات محصول

Shade
ابعاد تایل : 45.72(عرض) * 91.44 سانتی متر
طرح های کاتالوگ: 4227-1760

نمایش تمام کدهای: Umbra