آلبوم کاغذ دیواری Star Wars DK5800BD

مشخصات محصول

طول : 4.6 متر
پترن ریپیت : 76.2 سانتی متر
طرح های کاتالوگ: 4219-DK5800BD

نمایش تمام کدهای: Star Wars