آلبوم کاغذدیواری Disney Marvel ZB3332BD

مشخصات محصول
طول : 4.6 متر
پترن ریپیت : 228.6 سانتی متر

طرح های کاتالوگ: 1191-ZB3332BD

نمایش تمام کدهای: Disney Marvel