آلبوم کاغذدیواری Disney Marvel DS7794

مشخصات محصول
طول : 4.6 متر
پترن ریپیت : 152.4 سانتی متر

طرح های کاتالوگ: DS7799BD-1191

نمایش تمام کدهای: Disney Marvel