آلبوم کاغذدیواری Disney Marvel DS7677BD

مشخصات محصول
طول : 4.6 متر
پترن ریپیت : 91.4 سانتی متر

طرح های کاتالوگ: 1191-DS7677BD

نمایش تمام کدهای: Disney Marvel