آلبوم کاغذدیواری Disney Marvel DS7672BD

مشخصات محصول
طول : 4.6 متر
پترن ریپیت : 61 سانتی متر

طرح های کاتالوگ: 1191-DS7672BD

نمایش تمام کدهای: Disney Marvel