مشخصات پروژه

 
نام پروژه پروژه هتلی شهر مقدس مشهد
نام محصول موکت تولید ملی
نام کاتالوگ موکت تولید ملی کد: PlainColorRed |  موکت تولید ملی کد: MedallionGreen |  موکت تولید ملی کد: NelsonBlue
نام برند Prime Floors
نوع پروژه هتلی
تاریخ اجرا
مکان مشهد
متراژ