مشخصات پروژه

 
نام پروژه پروژه اداری گروه طراحی پرنیانچی و همکاران
نام محصول  موکت Elevate
نام کاتالوگ  موکت Elevate کد: Zara 2607
نوع پروژه اداری
تاریخ اجرا 1397
مکان تهران
متراژ