مشخصات پروژه

 
نام پروژه پروژه اداری موکت تایل نیاوران تهران
نام محصول موکت Popular Attraction
نام کاتالوگ موکت Popular Attraction کد: 959
نام برند Prime Floors
نوع پروژه اداری
تاریخ اجرا
مکان تهران
متراژ