مشخصات پروژه

 
نام پروژه موکت تایل اداری
نام محصول  موکت Creative Spark
نام کاتالوگ  موکت Creative Spark کد: 543  موکت Creative Spark کد: 979  موکت Central Point کد: 259
نام برند Mohawk Group, Prime Floors
نوع پروژه اداری
تاریخ اجرا
مکان تهران
متراژ