فیلم آموزش نصب پارکت لمینت با نکات کلیدی

در نصب پارکت لمینت ذکر این نکته حائز اهمیت است که لمینت ها به کف اتاق چسبانده نمی شوند، بلکه توسط شیارهایی که به آنها کلیک گفته می شود و دور تا دور لمینت ها وجود دارد، به صورت نر و ماده در یکدیگر قفل می شوند. پس نگران صدمه به کف اتاق نباشید.به عنوان مثال اگر کف اتاقی سنگفرش باشد و نصب کفپوش لمینت روی آن اجرا شود، اگر بنا به دلایلی بخواهیم پس از مدتی لمینت ها را جمع کنیم، بدون اینکه کوچکترین آسیبی به سطح سنگ زیرین وارد شود، می توانیم این کار را انجام دهیم. بدین ترتیب پارکت لمینت ها را می توان تا چندین بار پس از نصب جمع آوری و مجددا در محلی دیگر نصب کرد. بعد از نصب پارکت لمینت ، به ساب و لاک نیازی ندارد و همان لحظه که نصب به اتمام می رسد، پس از نظافت، می توان وسایل را روی آن چید.

تاریخ درج:
تعداد بازدید: 1592