Surface Show 2021

شرکت رویا طرح داخلی ، با هدف آشنایی بیشتر طراحان با ویژگی‌های متریال‌های مورد استفاده در کف و دیوار و استفاده بهتر از آنها در پروژه‌، رویدادی را با نام Surface Show پایه‌گذاری کرده است. این رویداد با هدف ایجاد نگاهی معمارانه به پوشش‌های کف و دیوار برگزار شد، به همین دلیل از معمار داخلی سرکار خانم روشنک تهرانی دعوت شد تا از زیبایی کاربرد و ماندگاری بگویند.

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی