گفتگویی با آقای اصلان بیگی در Surface Show 2021

سخنان جناب آقای اصلان بیگی قائم مقام مدیر عامل گروه صنعتی اروند پیرامون اهمیت حضور یک مشاور درکنار طراح یا کارفرما.

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی