پروژه مسکونی افشار مزین به کاغذدیواری‌های ونگوگ

پروژه مسکونی افشار مزین یکی از پروژه ‌های مسکونی شرکت رویا که برای پوشش دیوار در آن از کاغذدیواری‌های ونگوگ استفاده شده است.

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی