تماس با مدیران

در صورت نیاز با شماره 22610001-021 تماس حاصل فرمایید.


نام و نام خانوادگی سمت    داخلی   پشتیبان  داخلی پشتیبان 
جناب آقای علی نیکزاد  مدیر عامل  102  خانم اشتری  153
جناب آقای علی تمیزکار
 رئیس هئیت مدیره و مدیر اجرایی  102  خانم اشتری  153
جناب آقای محمدرضا نیکزاد  عضو هیئت مدیره  102  خانم اشتری  153
جناب آقای محمدجواد نیکزاد  مدیر فروش و عضو هیئت مدیره  210  آقای توسلی   209
جناب آقای احمد تمیزکار  مدیر فنی  103  آقای موسویان  124
جناب آقای احمد درخشان  مدیر مالی  312  آقای خسروی  206
جناب آقای علی هاشمی سیاوشانی  مدیر بازرگانی  115  خانم محمدی  116
سرکار خانم الهامه حسین زاده  مدیر بازاریابی  130  خانم قوی روح 121
جناب آقای امیرحسین تاجیک سرپرست نمایندگی  123 خانم فریدنی  105
جناب آقای میثم نصیری  سرپرست پروژه های مسکونی  109  
سرکار خانم نازنین میرمعصوم  سرپرست پروژه های اداری  107  آقای توسلی   209
سرکار خانم مونا زرین  سرپرست شوروم  150

جناب آقای محمدرضا جعفری سرپرست انبار 56540488