تماس با مدیران

در صورت نیاز با شماره 22610001-021 تماس حاصل فرمایید.


نام و نام خانوادگی سمت    داخلی   پشتیبان  داخلی پشتیبان 
جناب آقای محمدجواد نیکزاد  مدیر فروش پروژه  410  آقای توسلی   499
جناب آقای مرتضی صدیقی  مدیر فنی  403    
جناب آقای احمد درخشان  مدیر مالی  412  خانم ساجدی  406
 جناب آقای جعفر مرتضوی مدیر منابع انسانی  422 

 خانم کامیاب

 410
جناب آقای علی هاشمی سیاوشانی  مدیر بازرگانی  415  آقای جهروتی  416
جناب آقای مجید رحمی  سرپرست بازاریابی  430

جناب آقای امیرحسین تاجیک مدیر نمایندگی  423 خانم نوروزیان  405
جناب آقای میثم نصیری  سرپرست پروژه های مسکونی  409 آقای توسلی  499
سرکار خانم نازنین میرمعصوم  سرپرست پروژه های اداری  407  آقای توسلی  499
سرکار خانم الناز امین شانجانی  سرپرست شوروم  450

جناب آقای محمدرضا جعفری مدیر انبار 56540488