ویدیوی موکت تایل اداری تجاری

ویدیوی بالا تصاویری از پروژه های مختلفی است که با استفاده از موکت تایل Prime Floors  در فضای اداری و تجاری طراحی و اجرا شده است. برای آشنایی با پروژه های مختلف اداری که با استفاده از موکت های رویا و موکت های تایل استفاده شده صفحه پروژه های اداری سایت رویا را نگاه کنید.

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی