افتتاحیه پاویون تخصصی طراحی، تجهیز و بهره برداری هتل سال 97

افتتاحیه پاویون تخصصی طراحی، تجهیز و بهره‌برداری با حضور شرکت رویا، چوب سنگ، هتل یاران،خانه و هتل، هتل صدر و بهسنگ.

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی