اخبار

  • نمایشگاه بنای برتر سال 1398

  • نشست دوستانه مدیران و نمایندگان شرکت رویا طرح داخلی-گروه اول

  • افتتاحیه پاویون تخصصی طراحی، تجهیز و بهره برداری هتل سال 97

  • آماده سازی پاویون تخصصی طراحی، تجهیز و بهره برداری هتل سال

  • جلسات مقدماتی جهت تشکیل پاویون تخصصی طراحی، تجهیز و بهره برداری هتل سال 97

  • اطلاع رسانی پاویون تخصصی طراحی، تجهیز و بهره برداری هتل

  • دومین نمایشگاه اختصاصی گردشگری صنعت غذا و شیرینی سال 97

  • پاویون تخصصی طراحی، تجهیز و بهره برداری هتل سال 97

  • آماده سازی پاویون تخصصی طراحی، تجهیز و بهره برداری هتل سال

  • تیزر تبلیغاتی شرکت رویا طرح داخلی