کفپوش ARF WOOD PREMIERE NOBEL OAK

مشخصات محصول

ابعاد: 5 * 225 * 1532 میلی متر
ضخامت : 5 میلی متر
نمای سطح : 1 استریپ
محتوی هر بسته : 7 تایل (با 7 فِیس متفاوت)
طرح های کاتالوگ: 4266-nobel-oak
  • کفپوش arf طرح بتن

نمایش تمام کدهای: ARF