کفپوش ARF Diverge

مشخصات محصول

ابعاد: 300 * 600 میلی متر

ضخامت : 5 میلی متر 

محتوی هر بسته : 13 تایل (با فِیس های متفاوت)

طرح های کاتالوگ: 4266-Diverge

نمایش تمام کدهای: کفپوش ARF