کاغذ دیواری Demand 9C050906

مشخصات محصول
ابعاد: 53 سانتی متر در 10 مترطول
پترن ریپیت: 0 سانتی متر

100,000,000 تومان