کاغذ دیواری Demand 9C050807

مشخصات محصول
ابعاد: 53 سانتی متر در 10 مترطول
پترن ریپیت: 64 سانتی متر
دیزاین مچ: انطباق طرح ها روبروی هم

رنگ: سیاه

نمایش تمام کدهای: Demand