کاغذ دیواری Demand 9C050806

مشخصات محصول
ابعاد: 53 سانتی متر در 10 مترطول
پترن ریپیت: 64 سانتی متر
دیزاین مچ: انطباق طرح ها روبروی هم

رنگ: خاکستری

نمایش تمام کدهای: Demand