کاغذ دیواری Demand 9C030703

مشخصات محصول
ابعاد: 53 سانتی متر در 10 مترطول
پترن ریپیت: 0 سانتی متر
دیزاین مچ: انطباق آزاد

100,000,000 تومان