کاغذ دیواری Aerial fj100208

مشخصات محصول

ابعاد : 68.58 سانتی متر * 8.23 متر
پترن ریپیت : 53 سانتی متر
دیزاین مچ : انطباق طرح با اندازه مشخص شده

*عدم انطباق این کد کاغذدیواری ارییل با کدهای fj100219 ،fj000219 و fj080219 

رنگ: خاکستری

نمایش تمام کدهای: Aerial