کاغذ دیواری Aerial fj080219

مشخصات محصول

ابعاد : 68.58 سانتی متر * 8.23 متر
پترن ریپیت : 53 سانتی متر
دیزاین مچ : انطباق طرح با اندازه مشخص شده

*
عدم انطباق این کد کاغذدیواری ارییل با کدهای fj100208 ،fj000208 و fj080208 

رنگ: خاکستری

نمایش تمام کدهای: Aerial