پوستر کاغذ دیواری Aerial fj120217M

مشخصات محصول

پوستر کاغذ دیواری
سایز نهایی : ( ارتفاع ) 2.74 * ( پهنا ) 1.37  متر
تعداد پنل : 3
طرح های کاتالوگ: 4230-fj120217M

نمایش تمام کدهای: Aerial