پوستر و استیکر Star Wars RMK3259GM

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار
یک قطعه در ابعاد : 101.6 * 45.72 سانتی متر
سایز نهایی : 88.9 * 52 سانتی متر
 تعداد قطعه های استیکر : 10

نمایش تمام کدهای: Star Wars