پوستر و استیکر Star Wars RMK3242GM

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار
دو قطعه در ابعاد : 101.6 * 45.72 سانتی متر
سایز نهایی : 106.7 * 111 سانتی متر
 تعداد قطعه های استیکر : 19

نمایش تمام کدهای: Star Wars