پوستر و استیکر Star Wars RMK3076GM

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار
دو قطعه در ابعاد : 101.6 * 45.72 و 101.6 * 22.86 سانتی متر

تعداد قطعه های استیکر : 17
طرح های کاتالوگ: 4220-RMK3076GM

نمایش تمام کدهای: Star Wars