پوستر و استیکر Star Wars RMK2463GM

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار

2 قطعه در ابعاد : 101.6 * 45.72 سانتی متر

تعداد قطعه های استیکر : 39
طرح های کاتالوگ: 4220-RMK2463GM

نمایش تمام کدهای: Star Wars