پوستر و استیکر Star Wars RMK1499GM

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار

قطعه pooh در ابعاد : 148.6 * 61 سانتی متر

قطعه piglet در ابعاد : 34.3 * 17.1 سانتی متر
طرح های کاتالوگ: 4220-RMK1499GM

نمایش تمام کدهای: Star Wars