پوستر مدرن Synopsis

مشخصات کاتالوگ

در پوستر مدرن Synopsis، مهارت فنی و هنری با روحیه یکسان در بازی ذرات و بافت فوق العاده، به کنار هم می آمده اند.

پوستر مدرن سینوپسیس از افکت های نور نقش و از بازی مواد جان می گیرد و تجربه بی نظیری از زیبا شناسی را روایت می کند.

ویژگی ها

  • قابلیت جدا شدن از دیوار
  • قابلیت شستشو بالا
  • مقاومت دربرابر نور خورشید
  • چسب کاری روی دیوار برای نصب
  • ساخت کشور فرانسه


نمایش تمام کدهای: پوستر