پارکت چوبی Jatoba 158

ابعاد: 14 * 204 * 2200 میلی متر
لایه ها : 3 لایه
نمای سطح : 3 استریپ

طرح های کاتالوگ: Jatoba Nature 3strip

نمایش تمام کدهای: Jatoba