موکت Optima 53

مشخصات محصول

فرآیند ساخت : Tufting 1/10″ cut pile COC

  • جنس الیاف : 100% PA IMPREL

جنس لایه زیرین اولی : Woven PP
جنس لایه زیرین دومی : Synthetic Backing

ارتفاع الیاف : 4 میلی متر

ارتفاع نهایی : 6 میلی متر
وزن الیاف : 750 گرم / متر مربع
وزن کل : 1.680 گرم / متر مربع

طرح های کاتالوگ: 158-53

نمایش تمام کدهای: Optima