موکت Basalt 685

مشخصات محصول
ابعاد تایل : 50 سانتی متر * 50 سانتی متر

طرح های کاتالوگ: 4276-685

نمایش تمام کدهای: Basalt