موکت Basalt 545

مشخصات محصول
ابعاد تایل : 50 سانتی متر * 50 سانتی متر

طرح های کاتالوگ: 4276-545

نمایش تمام کدهای: Basalt