موکت رولی Melange 15

مشخصات محصول

عرض 3 متر
طرح های کاتالوگ: 4251-15

نمایش تمام کدهای: Melange