موکت رولی Melange 13

مشخصات محصول

عرض 3 متر
طرح های کاتالوگ: 4251-13

نمایش تمام کدهای: Melange