موکت رولی Melange 12

مشخصات محصول

عرض 3 متر
طرح های کاتالوگ: 4251-12

نمایش تمام کدهای: Melange