موکت رولی Melange 10

مشخصات محصول

عرض 3 متر
طرح های کاتالوگ: 4251-10

نمایش تمام کدهای: Melange