لمینیت Super Solid 3590

مشخصات محصول

  • ابعاد: 12  * 188  * 1375 میلی متر
  • نمای سطح: 1 استریپ
    • کلاس تردد:  33AC5
طرح های کاتالوگ: 104-3590

نمایش تمام کدهای: Super Solid