لمینیت Experience 6004

مشخصات محصول

ساخته شده در دو سایز
ابعاد: 228 * 1020 میلی متر
ابعاد: 228 * 1390 میلی متر
ضخامت : 8 میلی متر
نمای سطح : 1 استریپ
کلاس تردد : AC4
محتوی هر بسته : 8 تایل
ساخت کشور ایران به سفارش شرکت رویا طرح داخلی
تحت تکنولوژی آلمان

طرح های کاتالوگ: 4242-6004

نمایش تمام کدهای: Experience